Program

Detta händer bl.a. på Näshults Vintermarknad:

 

 

Näshults Kyrka: - Kl. 12 "Musik i marknadstid"

- På eftermiddagen guidningar

 

 

Näshults Missionshus: Öppet Hus - fika - välkomna!

Kl. 13: Sång och tankar med Iréne Kristérn från Norrhult

Kl. 14: Sång och tankar med Iréne Kristérn från Norrhult

 

 

Älgskadefondsföreningen informerar framför Sockenstugan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lördagen 24 februari 2018 kl. 10 - 15

Copyright Näshults Vintermarknad - företagare, föreningar och organisationer i samarbete med Näshults Sockenråd 2014-2017